Vleeskuikenkraamstal


De kraamkamer in de stal, voor vleeskuikens.

Deze moederkloek optie, levert Stalverwarming.nl samen met Smits Agro BV.

Het is een andere start voor het kuiken in een passende omgeving

Wat zijn de voordelen:

 • Grote verwarmingskosten besparing.
 • Dierenwelzijnsfactor verhogend.
 • Moederkloek effect.
 • De kuikens wordt de mogelijkheid gegeven om in hun eigen comfortzone te bewegen.
 • Duurzaam en/of energieneutraal verwarmen.
 • Fraaie mogelijkheid met zonnenpanelen.
 • Geen forsiele brandstoffen meer. Dus ook geen CO² uitstoot meer!
 • En energie investeringsaftrek voor deze toepassing.

 

De opstart van de kuikens begint in de oplierbare kraamkamer. Daarna -dag 3 tot 5- de vrije uitloop binnen in de stal aan de ene zijde. Dag 7 tot 10, de uitloop aan de rechter zijde van de stal.  En eventueel op dag 21 de uitloop in de wintergarten.                                                           

 

Deze toepassing is voor de maatlat op de volgende punten beoordeeld:

 • Vleeskuiken kengetallen vergelijk
 • Gemiddeld netto gewicht
 • Uitval percentage
 • Voederconversie
 • VC - 1500g netto
 • Aantal mestdagen/Groei per dag in grammen
 • Produktie getal (Overleving in % x voederconversie = totaal /door daggewicht)
 • Voederwinst per afgeleverd kuiken
 • (Voederkosten + kuikenkosten excl. investering, verwarming en ventilatie)
 • Energiekosten vergelijk op forsiele brandstoffen.
 • Ammoniak kg/NH3/dp/jaar

 

 

 Wij komen graag en vrijblijvend de resultaten en de subsidie mogelijkheden bij u laten zien.